В це важко повірити, але більшість хімічних, фізичних та біологічних явищ, що відбуваються в природі, залежать від вологості середовища. Що стосується грунту, то вологість не є стійкою ознакою ґрунтового покриву. Вона перебуває під впливом  багатьох чинників: метеорологічних умов, рівня ґрунтових вод, механічного складу ґрунту, характеру рослинності тощо. Тим не менш, вологість ґрунту відіграє важливу роль у харчовій мережі, забезпечує ріст та розвиток рослин, що в кінцевому підсумку стають поживою тварин та людини.

Внаслідок випаровування, перколяції, поглинання, дифузії, природного та штучного водопостачання, вологість ґрунту піддається складному динамізму, який постійно змінює співвідношення між рідкою та газоподібною фазами. Вологість ґрунту становить близько 0,001 відсотка від загальної кількості води на Землі, але і без нього рослини не зможуть рости. Ґрунти відіграють вагому роль у гідрологічному циклі Землі. Загальна кількість парів води рідко перевищує 5 ppm у порівнянні з вагою ґрунту, але конденсовані форми (рідина та / або лід) можуть легко досягати 30-50%.

Вода потрапляє в ґрунт в якості опадів - дощу, снігу, або талих вод. Верхня поверхня підземних вод називається ґрунтовими водами. Вода всмоктується через коріння рослин, переміщується через рослини і випаровується назад у атмосферу у процесі, що називається транспірацією. Вода в ґрунті може піддаватися заморожуванню, відтаванню або випаровуванню, саме ці коливання температури впливають на ріст рослин.

Дані щодо вологості ґрунту можуть допомогти агрономам отримати більш стійкі врожаї, вони допоможуть також нам краще зрозуміти та спрогнозувати погоду та зміни клімату, ранню посуху (тривалість опадів, що перевищують середні, впливають на рослинництво та водопостачання), ступінь затоплення тощо. Загальне розуміння вологості грунту стане у пригоді при визначенні можливого поширення захворювання, спричиненого шкідниками, що виростають у стоячій воді. Вологість грунту впливає на текстуру грунту (розмір частинок), рослинність (кількість і тип) та топографію (форма землі - пагорби, долини тощо). Загалом, розмір частинок грунту та вологість грунту безпосередньо пов'язані між собою. Тип і інтенсивність опадів впливають на вологість грунту. Довгі, помірні опади мають можливість просочитися в ґрунт, підвищуючи вміст вологи грунту в ґрунтових шарах. Короткі інтенсивні періоди опадів можуть спричинити спалах повеней, оскільки грунт не може швидко поглинати опади.

Топографія безпосередньо впливає на вміст вологи грунту. Наприклад, вологість грунту коливається залежно від висоти (висота на пагорбі) та нахилу (ступінь нахилу поверхні). Більш високі підвищення, як правило, мають меншу вологість грунту, тоді як низини характеризуються підвищеною вологістю. Це відбувається через те, що вода стікає вниз, внаслідок сили тяжіння. Кількість рослинного покриву також грає певну роль в утриманні вологи грунту. Велика кількість рослинності призводить до органічного наземного покриву, який захищає поверхню землі від випаровування води і зберігає вологість грунту.


Більше статей: